Xylose Isomerase bestellen

Xylose Isomerase

Wat is Xylose Isomerase?

Xylose Isomerase is een enzym welke gebruikt kan worden om fructose om te zetten in glucose.

Normaliter wordt fructose via de darmwand “doorgegeven” aan de bloedbaan, waar het vervolgens in de lever wordt afgebroken.
Bij mensen met een fructose intolerantie is dit “doorgeven” niet mogelijk door een probleem met de poort GLUT-5 in de dunne darm wand.

Hierdoor gaat de fructose met de rest van de voeding door naar de dikke darm.
Omdat de dikke darm geen mogelijkheid heeft om fructose te verteren ondergaat de fructose een zogeheten anaerobe vertering waarbij de fructose vergist wordt. Bij dit proces komt veel gas en zuur vrij.
Deze laatsten zijn de veroorzakers van de bekende problemen bij een fructose intolerantie.

Bij gebruik van Xylose isomerase zal fructose al in de dunne darm omgezet worden in glucose. Glucose op zijn beurt wordt wel eenvoudig verteerd en geresorbeerd.

xylosolv, fructose intolerantie, xylose isomerase

Lutomerase, bevat 75  mg xylose isomerase! Onze vervanger voor Xylosolv

Blijf op de hoogte van onze producten en aanbiedingen