Overgang Daosin naar DAOfood Plus - Disolut

Overgang Daosin naar DAOfood Plus

Waarom zijn wij overgegaan van het product DAOSIN naar DAOfood Plus? Sinds 2014 was DISOLUT distributeur van DAOSIN in Nederland. In zes jaar tijd hebben wij veel geleerd over histamine intolerantie en durven wij ook wel te zeggen dat we een grote rol hebben gespeeld in het bekender maken van histamine intolerantie. 

Vanaf heden zijn wij geen distributeur van DAOSIN meer. Wij kunnen ons voorstellen dat dit veel vragen en misschien wel frustratie oproept. Is er nu geen DAOSIN of alternatief product meer verkrijgbaar voor deze doelgroep?

Gelukkig kunnen wij u vol enthousiasme mededelen dat wij een uniek, nieuw product ter vervanging aan ons assortiment hebben kunnen toevoegen: DAOfood Plus. DAOfood Plus is een voedingssupplement en bevat het enzym Diamine Oxidase (DAO), net zoals DAOSIN. In vergelijking met DAOSIN bevat DAOfood Plus per capsule een tweemaal zo hoge dosering van het DAO-enzym. Daarnaast bevat het ook Vitamine C en Quercetine. 

Per capsule bevat DAOfood Plus:

  • 22.000 HDU Diamine oxidase enzym
  • 20 mg Vitamine C
  • 38 mg Quercetine

Lees hier meer over het nieuwe product DAOfood Plus.

DAOfood PLus

Blijf op de hoogte van onze producten en aanbiedingen