Fructose intolerantie

Wat is fructose intolerantie?

Fructose intolerantie is een klassieke voedsel intolerantie. Normaal gesproken wordt fructose uit de voeding in de dunne darm geabsorbeerd en opgenomen in het lichaam. Vervolgens wordt de fructose afgebroken in de lever.

Bij een fructose intolerantie wordt niet alle fructose uit de voeding opgenomen in het lichaam, maar wordt de fructose naar de dikke darm getransporteerd. Hier wordt de fructose door de darmbacteriën afgebroken, waar gassen en vetzuren bij vrijkomen wat leidt tot klachten.

De klachten bij een intolerantie komen sterk overeen met de klachten bij het prikkelbare darm syndroom. Doordat fructose intolerantie nog weinig bekendheid heeft, wordt bij deze klachten vaak eerst gedacht aan het prikkelbare darm syndroom in plaats van een intolerantie.

Door de regelgeving van de NVWA, mogen wij niet verder ingaan op de klachten bij intolerantie. Hiervoor verwijzen wij u naar de website van Fodmap Foodies waar u meer kunt lezen over fructose intolerantie.
Een andere goede site is die van het allergieplatform, klik HIER voor hun pagina over fructose intolerantie.

Hoe ontstaat fructose intolerantie?

Fructose wordt normaal gesproken in de dunne darm met behulp van een transporteiwit (GLUT-5) opgenomen in het lichaam. Een defect in dit transporteiwit of een verminderde aanwezigheid hiervan, kan ervoor zorgen dat niet alle fructose uit de voeding wordt opgenomen in het lichaam en fructose intolerantie ontstaat.

Wanneer evenveel glucose als fructose in de voeding aanwezig is, kan de fructose ‘meeliften’ met glucose. Fructose en glucose worden dan samen opgenomen in het lichaam met behulp van het transporteiwit voor glucose (GLUT-2).

De werking van het transporteiwit GLUT-5 wordt sterk verminderd bij een gelijktijdige inname van sorbitol. Dit kan er dus voor zorgen dat niet alle fructose wordt geabsorbeerd en het in de dikke darm terecht komt. Sorbitol komt van nature voor in fruit en wordt ook gebruikt als zoetstof (E420).

Erfelijke fructose intolerantie

Belangrijk om te vermelden is dat fructose intolerantie niet verward moet worden met erfelijke fructose intolerantie. Dit is een zeer zeldzaam (<0,1%) genetisch defect in het fructose metabolisme in de lever, waarbij aldolase B enzymactiviteit afwezig is. Zelfs kleine hoeveelheden fructose leiden bij erfelijke fructose intolerantie tot ernstige leverschade.

lutomerase,xylosolv,fryuctose,xylose isomerase

Bestel een proefmonster en probeer het zelf!